Đừng nhận mình là người yêu phong thuỷ nếu nơi làm việc thiếu các cây dành cho văn phòng này!

Send message via your Messenger App
close